Amb la teva Participació

Si vol realitzar una aportació periòdicament, pot convertir-se en Soci Col·laborador de la APTCE, per compromís d'un any i aportacions mensuals, la quantitat depèn exclusivament del Donant.

La quantitat per petita que sigui serà ben rebuda, tota l'ajuda que rebem és positiva. Periòdicament rebrà notícies sobre la destinació de la seva ajuda. Per a ajudes i donatius puntuals pot fer la seva donació a través de:

  •   Transferència Bancària:

BANKIA N.CCC: 2077 1171 90 1100446390

 

Recordi: Indicar sempre com vol que sigui la destinació del seu donatiu:

  • Projectes Culturals per a Joves i Centres Docents de la seva província
  • Projectes de Reconstrucció i Repoblació en el mitjà rural

Empleni el Formulari>>

 

Recordi que, en tots dos casos, podrà deduir un mínim de 10 a 25%, a la seva propera declaració d'IRPF. 

Amb el teu Temps

Ara mateix necessitem Voluntaris a l'àrea d'educació i cultura per a l'organització de les nostres Coordinadores Territorials a les diferents províncies espanyoles. Igualment necessitem voluntaris que cobreixin totes les àrees d'un projecte de reconstrucció rural.

veure més

Col·labora i uneix-te a nosaltres, i fes-ho en l'activitat que més s'adapti als teus interessos i capacitats.
Ens ocuparem de proporcionar-te la formació necessària i podràs comptar amb l'ajuda i el suport continu d'un professional de la coordinació del voluntariat.

El teu temps és molt valuós per a nosaltres. El compromís mínim que exigim depèn de tu, i la participació periòdica en reunions de seguiment i formació continuada.
Entraràs a formar part d'un grup de persones amb inquietuds personals similars a les teves, que treballen en equip i comparteixen temps, activitat i responsabilitat.
veure més

Amb la teva Veu

En aquesta secció podràs opinar sobre els nostres projectes, suggerir noves idees, i fins i tot exposar a debat les teves preocupacions perquè reflexionem en grup. Si has participat en alguna de les nostres expedicions explica que grau aquesta experiència ha estat instructiva i si t'ha aportat 

Publica-ho en nostre: Llibre de Visites

Amb el teu Llegat

Recorrem a aquestes persones que per les seves circumstàncies personals no tenen a qui deixar el producte del sacrifici de les seves vides.

El producte d'una vida de lluita que pugui ser utilitzat en positiu, per construir petites societats, al món rural, que alberguin un model de societat on regeixi el sentit de l'honor, els codis de conducta siguin simples i clars, els pilars fonamentals dels quals es basin en el respecte, amor a la família, a la tradició històric-religiosa i a la naturalesa.

Deixant una herència o un llegat a la APTCE podrà ajudar-nos a construir una societat tradicional on puguem millorar la vida de les persones,
Deixar una herència o llegat a favor de la APTCE és un acte de gran generositat, que permetrà mantenir viu el seu nom per la recuperació d'una societat més justa així com millorar la vida de les futures generacions.

Contactar amb: presidencia@aptce.eu

Llegats:
El llegat és l'acte a través del com una persona, en el seu testament, decideix assignar una part molt concreta dels seus béns (immobles, cotxes, obres d'art, joies, etc.) o drets (prestacions, cobrament de deutes, percentatge patrimonial, etc.) a una altra persona física o jurídica determinada, no podent perjudicar en cap cas la legítima dels hereus forçosos. Els llegats han d'atorgar-se, obligatòriament, mitjançant testament, indicant-ho en el mateix de forma expressa.

Herències:
L'herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que per la defunció d'una persona es transmet als/as successors/as i que, amb caràcter general la llei divideix en tres parts: (encara que s'ha de tenir en compte que els drets forals de les diferents Comunitats Autònomes contenen excepcions a aquesta norma).

A.P.T.C.E.

Teléfono: +34 665 660 232

Mail: info@aptce.eu

CIF: G 93165280Premio Renacimiento

Viajes de Fin de Curso

..Expediciones llenas de Aventura

Viajar sin pagar? ........Sí, es posible

Por... 32 horas de trabajo como voluntario APTCE>>

Adquiere Arte Solidario

DONATIVOS PAYPAL

Sigue éste enlace >>

Noticias

Nueva presencia en Internet

Ahora también puede informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las siguientes noticias en Internet: