Borses de Professions & Professionals

Com ben hem explicat anteriorment per a la construcció d'una societat equilibrada el primer pas és crear una base de dades de voluntaris professionals i professions para en una segona fase cobrir i desenvolupar els projectes de recuperació i repoblació rural.

La nostra intenció és crear societats en funció de les persones que les vagin a integrar, tenint molt en compte els oficis, coneixements i professió de tal manera que la societat que es crea estigui equilibrada i permeti una certa exclusivitat en l'àmbit de les professions i coneixements de cada nou habitant.

D'aquesta manera la redistribució del treball, activitats i labors serà
efectiva i es crearan societats sostenibles.

PER FORMAR PART DELS NOSTRES PROJECTES :

 -Emplenar Sol·licitud Inscripció com a Associat imprès aquí>>
 -Emplenar Formulari de Voluntariat. imprès aquí>>

Ordre de Llistes i Repoblació

La repoblació i redistribució de voluntaris professionals es farà en funció de les necessitats de cada poble així com del grau d'implicació de cada voluntari amb la APTCE i les seves finalitats. Com més hagi col·laborat una persona millor posició ocupés en les llistes de repoblació.

Volem ajudar a persones esforçades, compromeses amb les finalitats de la APTCE que busquin recuperar les tradicionals formes de vida genuïnes i pròpies d'un món natural i desprendre's dels elements més artificials, tornar a l'origen per començar una vida en naturalesa des de "0".

Persones que vulguin ajudar-nos a construir una garantia de futur per a tots! Una societat on regeixi el sentit de l'honor i els codis de conducta siguin simples i clars.

Societats on l'Esforç tingui Recompensa i les Necessitats Bàsiques estiguin Garantides

La repoblació suposa gaudir de l'ús gratuït d'un habitatge a perpetuïtat sempre que no s'atempti contra els principis bàsics i normes de protecció del benestar del conjunt de persones que integren la societat creada, la garantia d'exclusivitat en l'àmbit laboral i un sistema de barata que garanteixi el proveïment i adquisició dels béns i serveis bàsics desenvolupats dins del marc del municipi sense que aquest fet suposi un menyscapte per a les persones més esforçades que tindran opció a enriquir s'amb el producte del seu esforç i treball.

Aquelles persones que desenvolupin activitats i/o serveis bàsics i de primera necessitat que no siguin susceptibles d'enriquiment com pot ser per exemple tots els relacionats amb la medicina, seguretat, investigació, obres públiques etc.. es veuran compensats amb una participació de x% en el conjunt d'activitats i serveis que si suposin enriquiment, de tal manera que tothom estigui interessat en l'esforç conjunt i bon funcionament de la societat.

La idea és crear societats que necessitin del món exterior en la menor mesura possible però que en canvi produeixin béns i serveis per a l'exterior a preus molt competitius amb la finalitat de vendre tot el que es produeixi en l'exterior mitjançant mercats setmanals (l'associació promocionarà molt activament el desenvolupament econòmic de les societats rurals aprofitant els recursos de cada zona)

A.P.T.C.E.

Teléfono: +34 665 660 232

Mail: info@aptce.eu

CIF: G 93165280Premio Renacimiento

Viajes de Fin de Curso

..Expediciones llenas de Aventura

Viajar sin pagar? ........Sí, es posible

Por... 32 horas de trabajo como voluntario APTCE>>

Adquiere Arte Solidario

DONATIVOS PAYPAL

Sigue éste enlace >>

Noticias

Nueva presencia en Internet

Ahora también puede informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las siguientes noticias en Internet: