Requisits bàsics per a l'organització d'una Expedició-Viatgi sol·licitada per persones individuals i/o grups de menys de 20 participants:

1- Inscriure's:

a)- Emplenar el formulari d'Inscripció.
b)- Realitzar el pagament de dipòsit de 50,00 € en concepte d'inscripció en:
BANKIA : 2077 1171 90 1100446390
(Titular Associació Pro Tradició i Cultura Europea-CIF: G 93165280)

 

c)- Enviar Justificant de pagament del dipòsit d'inscripció a: solidaridad@aptce.eu

Important:

b)- El Rebut-Justificant ha de portar el Nom i Cognoms de qui s'inscriu per participar en una Expedició-Viatgi, i el Concepte ha d'indicar el nom de l'Expedició Viatgi i la data en la qual es vol participar.
Exemple: Joan Roura Roca; Expedició Lusitania 1-8/04/2013

2- Deuran estar inscrits a una mateixa Expedició-Viatgi un mínim de 20 persones participants almenys 30 dies abans de la data de sortida prevista en cas de no arribar a 20 participants inscrits hi ha tres possibilitats:

a)- Cancel·lació i devolució íntegra del dipòsit i/o quantitats lliurades fins avui per part del participant inscrit.

b)- Possibilitat de participar en una altra Expedició-Viatgi diferent que si compleixi amb els mínims participants previstos i que es realitzi en la mateixa data que l'opció de viatge cancel·lada.

c)-Possibilitat de participació en l'Expedició-Viatgi triada en una altra data:

 

- la data haurà de ser indicada pel participant inscrit.
- la data quedarà oberta fins que es formi un grup mínim de 20 participants.

3- Complir les dates i terminis de pagament establerts. En el cas d'inscripcions d'última hora per a Expedicions-Viatgis que ja comptin amb el mínim necessari de participants s'haurà d'abonar les quantitats acumulades per calendari de dates i terminis de pagament:

  • Dipòsit de 50,00€ en el moment de la inscripció
  • 35% del preu del viatge 2 mesos abans de la data de sortida prevista per a la realització del viatgi-Expedició.
  • 30 % un mes abans de la data de sortida prevista per a la realització del viatgi-Expedició.
  • 35% restant (menys els 50,00 € de dipòsit) una setmana abans de la data de sortida prevista per a la realització del viatgi-Expedició.Segur d'anul·lació: Devolució i Penalitzacions:

Les assegurances d'anul·lació cobreixen fins al 100% de totes les despeses per anul·lació en casos de força major per intervenció *quirúgica, malaltia greu sobrevinguda, accidents, catàstrofes etc...

En general no cobreixen la devolució de quantitats per causes injustificades. En aquests casos depenem de les normes establertes i política de cancel·lació de les empreses de serveis amb les quals contractem tals com les *compañias aèries, de transports en general, hotels, instructors esportius, restaurants, lloguer de material esportiu etc..


Anul·lació inscripció viatgi-expedició per Causa Injustificada:


- Fins a 31 dies abans: Es retornarà el 100% de les quantitats lliurades pel participant inscrit sempre que sol·liciti l'anul·lació injustificada 31 dies abans de la data de sortida prevista per al Viatge-Expedició.

- Fins a 21 dies abans: Es *devolvera el 90% de les quantitats lliurades pel participant inscrit sempre que sol·liciti l'anul·lació injustificada entre els 21 a 30 dies abans de la data de sortida prevista per al Viatge-Expedició.

- Fins a 20 dies abans: Es retornarà el 70% de les quantitats lliurades pel participant inscrit sempre que sol·liciti l'anul·lació injustificada entre els 8 a 20 dies abans de la data de sortida prevista per al Viatge-Expedició.

- Fins a 7 dies abans: Es retornarà el 30% de les quantitats lliurades pel participant inscrit sempre que sol·liciti l'anul·lació injustificada entre els 7dies abans de la data de sortida prevista per al Viatge-Expedició.

A.P.T.C.E.

Teléfono: +34 665 660 232

Mail: info@aptce.eu

CIF: G 93165280Premio Renacimiento

Viajes de Fin de Curso

..Expediciones llenas de Aventura

Viajar sin pagar? ........Sí, es posible

Por... 32 horas de trabajo como voluntario APTCE>>

Adquiere Arte Solidario

DONATIVOS PAYPAL

Sigue éste enlace >>

Noticias

Nueva presencia en Internet

Ahora también puede informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las siguientes noticias en Internet: